Välkommen till Törbolack AB En stark samarbetspartner med lång erfarenhet

Törbolack AB är ett legolackeringsföretag med hög produktionsteknisk kompetens och med gedigen erfarenhet från mitten av 1980-talet. Våra kunder står framför allt att finna inom plåtindustrin för byggnadsmaterial, inredning, armatur, båtmotorer m m. Pulverapplicering sker i vår moderna automatsprutbox av PVC, med pulveråtervinning för maximal utnyttjandegrad, cirka 95 %. Vår förbehandlingsanläggning i fem steg, ger ett mycket bra korrosionsskydd och sammantaget ger detta en slutprodukt där vi möter nutidens högt ställda krav på kvalitet samt pris- och miljöhänsyn. Vår anläggning är en av få som är utrustade med både friktions- samt elstatsprutor.

Om oss Kontakta oss

Medlem i:

Nu med termoplast på programmet

Termoplaster är lämpliga i miljöer där materialet utsätts för väder och vind, då dess yta ger en känsla av värme och dessutom tål slitage på t ex trappräcken, ladugårdsinredningar mm. …

Egen lastbil

Egen lastbil Vi har på Törbolack också en lastbil till förfogande för hämtning och lämning av gods. En som vi vet mycket uppskattad servicetjänst. Ring oss för mer information.

Nu även blästring

Du visste väl att Törbolack även kan erbjuda blästring för ökat korrosionsskydd och bättre vidhäftningsförmåga. Vi kan också stå till tjänst med montering och specialpaketering för gods ut till slutkund …