Mattias Dahlqvist – ny VD

Mattias Dahlqvist – ny VD

Företagets ägare Mattias Dahlqvist gick strax innan sommaren in som ny VD för Törbolack.

– Vi är stolta över den kompetens vi redan nu har inom verksamheten, men vi vill
samtidigt se över möjligheterna att bredda den ytterligare. Våra kunder och vår
egen personal är företagets viktigaste hörnstenar och under 2017 vill vi spendera
ytterligare energi för en ökad tillväxt.