Nu även blästring

Du visste väl att Törbolack även kan erbjuda blästring för ökat korrosionsskydd och bättre vidhäftningsförmåga.
Vi kan också stå till tjänst med montering och specialpaketering för gods ut till slutkund och, om så
önskas, lagerhållning.