Professionell Rådgivning
– en del av helheten

Pulverapplicering

Pulverlackens egenskaper kombinerat med modern appliceringsteknik ger er:
• Rep- och slagtåliga ytor
• Högt korrosionsskydd
• Hög finish (även vid gods med komplicerade geometrier)

Avloppsfri process

0-utsläpp är möjligt tack vare vakuumindunstning av förbrukat badvatten.

Ultrafilter renar kontinuerligt avfettningssteget för att ge en hög och jämn kvalitet mellan badbytena.

Törbolack kan även erbjuda blästring för ökat korrosionsskydd och bättre vidhäftningsförmåga. Vi kan
också stå till tjänst med montering och specialpaketering för gods ut till slutkund och, om så önskas,

Allmänna leveransbestämmelser

Allmänna leveransbestämmelser för legoytbehandlingstjänster enl. YLK-01. För Bedömning av lackeradeytors utseende arbetar vi enligt Branschpraxis antagen av Svensk PulverlacktekniskFörening 1998. Emballagekostnad tillkommer.

Bedömning av lackerade ytors utseende

YKL-01, svensk

YKL-01, engelsk

 

Anläggningsdata

Conveyor
Längd 200 m

Tvätt
5-steg med järnfosfatering samt E-CLPS
och slutskölj med avjoniserat vatten.
Pulverapplicering
Automatsprutboxar i PVC med friktionspistoler.

Handbox för mindre serier.

Härdugn
Vändugn 30 m
Max 250 grader C

Max godsmått
Längd 3000 mm
Höjd 1400 mm
Bredd 700 mm