Nu med termoplast på programmet

Termoplaster är lämpliga i miljöer där materialet utsätts för väder och vind, då dess yta ger en känsla av värme och dessutom tål slitage på t ex trappräcken, ladugårdsinredningar mm. Vi applicerar Thermoplast i vår automatbox med elstatsprutor.

Termoplast är ett långtidsverkande korrosions- och barriärskydd med extremt bra vidhäftning till underliggande yta. Den har mycket hög flexibilitet vid temperaturer mellan -70 och +70ºC. Materialet ger en beläggning som inte är miljöpåverkande vare sig vid produktion, användning eller destruktion. Våra termoplaster är godkända för direktkontakt med livsmedel. De innehåller inga lättflyktiga organiska föreningar, s.k. VOC:er, och inga ftalater, isocyanater, halogener eller tungmetaller.